JAVNI POZIV NA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA OTKUP MEDIJSKIH PRAVA...

JAVNI POZIV NA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA OTKUP MEDIJSKIH PRAVA ZA IZRAVNE PRIJENOSE TELEVIZIJSKOG SIGNALA UTAKMICA PRVE HNLU SEZONAMA 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022ZA TERITORIJ REPUBLIKE HRVATSKE

1. UVOD

Tvrtka VOX – nogomet d.o.o. ugovorni je partner Hrvatskog nogometnog saveza, sportske organizacije koja organizira i provodi natjecanje Prva HNL.

Temeljem ugovora s Hrvatskim nogometnim savezom, VOX – nogomet d.o.o. ovlašten je objaviti:

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA OTKUP MEDIJSKIH PRAVA ZA IZRAVNE PRIJENOSE TELEVIZIJSKOG SIGNALA UTAKMICA PRVE HNL U SEZONAMA 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022.ZA TERITORIJ REPUBLIKE HRVATSKE

2. OBVEZE PREMA JAVNOM POZIVU

Sastavni dio ovog javnog poziva čine određene obveze ponuđača, a koje su označene oznakom „O“.

„O“ označava obavezni element ponude, bez kojeg se ponuda neće držati valjanom.

3. KRITERIJI ODABIRA

Nakon zaprimanja pisanih ponuda ponuđača, u propisanom roku, tvrtka VOX – nogomet d.o.o. izvršiti će tehničku i financijsku evaluaciju ponuda i u roku od 10 dana od zaključenja Javnog poziva dostaviti pisani odgovor svim ponuđačima o mogućnostima pokretanja procesa pregovora sukladno ponudama.

Ponude će biti evaluirane od strane VOX-nogometa d.o.o. prema sljedećim kriterijima:

 • Ponuda obuhvaća sve tri natjecateljske sezone iz ovog Javnog poziva
 • Ukupna cijena ponuđena za medijska prava iz ovog Javnog poziva
 • Financijska stabilnost ponuđača
 • Ispunjenje standarda tehničke produkcije
 • Sposobnost ponuditelja osigurati prijenos signala utakmica u HD i ULTRA HD formatu prema uvjetima Javnog poziva
 • Financijski uvjeti za pokrivanje troškova produkcije sukladno standardima navedenim u Javnom pozivu
 • Procjena sposobnosti ponuditelja da ispuni sve ugovorne obveze

Ponuditelji su upoznati i prihvaćaju da VOX–nogomet d.o.o. nije obavezan prihvatiti financijski najpovoljniju ponudu, već da je VOX-nogomet d.o.o. u cijelosti slobodan prema svojoj slobodnoj procjeni odabrati ponudu koja će najbolje ispuniti njegove ciljeve i zahtjeve u pogledu predmetnih medijskih prava.

4. ELIMINACIJSKI KRITERIJI

U slučaju da ponuda neće sadržavati elemente označene kao „O“, neće se držati valjanom.

5. ZAŠTITA PODATAKA

VOX – nogomet d.o.o. obvezuje se strogo čuvati i ne otkrivati sadržaj ponuda bilo kojoj trećoj strani, a svakako niti jednom ponuđaču koji sudjeluje u Javnom pozivu.

6. ROKOVI

Javni poziv upućen je svim poznatim potencijalnim medijskim partnerima u pisanoj formi, preporučeno, s povratnicom, na dan 2. studenog 2017. godine, te istog dana i u elektronskoj formi. Javni poziv objavljen je i na mrežnim stranicama tvrtke VOX-nogomet d.o.o. ( www.hntv.hr ). Javni poziv ostaje otvoren 15 radnih dana, do 23. studenog 2017. godine, a ponudom zaprimljenom u roku smatrat će se sve ponude koje stignu do 23. studenog 2017. godine, do 16.00 sati.

7. ODLUKE

Tvrtka VOX – nogomet d.o.o., dostaviti će svim ponuđačima pisani odgovor do 10. prosinca 2017. godine, za sve programske pakete.

8. ZAVRŠNA NAPOMENA

Završetak evaluacije ponuda i dostava pisane obavijesti ponuđačima za nastavak pregovora ni u kojem slučaju ne znači da tvrtka VOX – nogomet d.o.o. u cijelosti prihvaća ponudu ponuđača. Iznosi iz ponude ne mogu biti smanjeni u procesu pregovora i drže se obvezujućima, a svi detalji realizacije predmet su pregovora i biti će definirani konačnim ugovorima. U slučaju da pristigle ponude ne zadovoljavaju financijske i tehničko – produkcijske kriterije, VOX-nogomet d.o.o. zadržava pravo poništiti Javni poziv i pripremiti uvjete za pokretanje novog Javnog poziva.

SPORTSKI ELEMENTI JAVNOG POZIVA

1. SUSTAV NATJECANJA

U sezoni 2019/20., u natjecanju u Prvoj HNL sudjelovati će 10 klubova. Igra se 36 kola, 5 utakmica po kolu, ukupno 180 utakmica.

U ovom trenutku nije moguće potvrditi, ali ne postoje nikakve najave promjene sustava natjecanja i razumno je očekivati da će i u sezonama 2020/21 i 2021/22 sustav natjecanja ostati neizmijenjen.

U slučaju da se sustav natjecanja izmijeni odabrani ponuditelj steći će pravo na dio koji odgovara pravima koja je stekao u sklopu ovog poziva ( dalje u tekstu: Razmjerni dio ) Razmjerni dio ne može biti određen na način koji bi umanjio prava odabranog ponuditelja. Razmjerni dio prodavatelj neće određivati bez suglasnosti odabranog ponuditelja.

2. STADIONI

Utakmice se igraju na stadionima Prve HNL koji prolaze sustav licenciranja i na kojima postoji infrastruktura potrebna za realizaciju izravnih TV prijenosa, sukladno propozicijama natjecanja.

3. KALENDAR NATJECANJA I SATNICA

Kalendar natjecanja određuje Hrvatski nogometni savez, a satnica natjecanja formira se u suradnji s vlasnicima TV i medijskih prava, poštujući načelo prioriteta sportskih interesa klubova, kao i dobre prakse UEFA i FIFA natjecanja.

4. VIDEO SUĐENJE

Hrvatski nogometni savez razmatra uvođenje video suđenja na utakmice Prve HNL. U trenutku kada se objavljuje ovaj Javni poziv, HNS još nije donio odluku o uvođenju video sudca, međutim, ponuditelji su dužni prihvatiti odluku HNS o uvođenju video sudca, ukoliko se ista donese za Ugovorno razdoblje, te su dužni tehnološki omogućiti uvođenje video suđenja – pristup sudca u reportažna kola, ili dostupnost video monitora na poziciji četvrtog ili video sudca. 

PROGRAMSKI PAKETI U PONUDI JAVNOG POZIVA

PAKET 1: FREE TO AIR i/ili PAY TV – 135 UTAKMICA – PRVI, DRUGI I TREĆI ODABIR - EKSKLUZIVNO – PAKET ISKLJUČUJE DVIJE DERBI UTAKMICE U SEZONI

Partner preuzima obvezu emitiranja uživo minimalno 135 utakmica Prve HNL po sezoni, ekskluzivno, na FTA / PAYTV programu, sukladno terminima odigravanja. „Derbi“, za potrebe ovog poziva, su međusobne utakmice GNK Dinamo, HNK Hajduk i HNK Rijeka. U sezoni se igra 12 derbija. Partner određuje dvije derbi utakmice koje nisu dio paketa 1.

„O“ - Ponuda mora iskazati naknadu za TV prava.

Ukoliko Partner preuzima troškove produkcije, dužan se obvezati da će organizirati produkciju 135 utakmice u HD tehnici, te minimalno 4 derbija po sezoni u 4 K tehnici, sukladno tehničkim standardima produkcije koje odredi vlasnik prava. Tehnički standardi navedeni su kao zasebni dio Javnog poziva.

Ukoliko Partner ne preuzima troškove produkcije i želi da VOX – nogomet d.o.o. osigura produkciju programskog paketa 1., mora iskazati iznos kojim je spreman sudjelovati u ukupnim troškovima produkcije.

U slučaju da prava stekne FTA ponuditelj, s ciljem maksimalizacije gledanosti sve kupljene utakmice moraju biti prikazane u sklopu FTA programa i to na kanalu s nacionalnom koncesijom.

PAKET 2 – FREE TO AIR i/ili PAYTV- 45 UTAKMICA –  ČETVRTI I PETI ODABIR – NEEKSKLUZIVNO – PAKET UKLJUČUJE DVIJE DERBI UTAKMICE U SEZONI

Partner preuzima obvezu emitiranja uživo minimalno 45 utakmica Prve HNL u sezoni, neekskluzivno, na FTA ili PAYTV programu, sukladno terminima odigravanja. „Derbi“, za potrebe ovog poziva, su međusobne utakmice GNK Dinamo, HNK Hajduk i HNK Rijeka. U sezoni se igra 12 derbija.

„O“ - Ponuda mora iskazati naknadu za TV prava.

Ukoliko Partner preuzima troškove produkcije, dužan se obvezati da će organizirati produkciju 45 utakmica u HD tehnici, sukladno tehničkim standardima produkcije koje odredi vlasnik prava. Tehnički standardi navedeni su kao zasebni dio Javnog poziva.

Ukoliko Partner ne preuzima troškove produkcije i želi da VOX – nogomet d.o.o. osigura produkciju programskog paketa 1., mora iskazati iznos kojim je spreman sudjelovati u ukupnim troškovima produkcije.

Stjecatelju Paketa 2 je poznato da će VOX-nogomet d.o.o., kao nakladnik IPTV kanala Hrvatska nogometna televizija ( HNTV ), sadržaj ovog paketa uvrstiti u svoj kanal HNTV, te će isti i tim putem biti dostupan javnosti na neekskluzivnoj osnovi.

TEHNIČKI STANDARDI PRODUKCIJE UTAKMICA PRVE HNL

1. PRODUKCIJA DERBI UTAKMICA

 • HD 1080 linija, Interlaced, Stereo HQ TV zvuk
 • 4 K ULTRA HD – minimalno 4 derbi utakmice po sezoni
 • minimalno 6 kamera
 • glavna kamera – središnja pozicija, kamera koja prati igru
 • closeup kamera ( minimalni objektiv = 75 x ) – pored glavne kamere
 • 16 m kamere – lijevo i desno na liniji 16 m – na tribini
 • kamere na terenu ( minimalni objektiv = 55 x ) – središnja pozicija – poželjan orbiter, pozicija iza gola
 • EVS ili drugi slowmotion uređaj za istovremeno snimanje svih kamera
 • grafička i statistička obrada utakmica po standardima Lige prvaka
 • kompletna posada kamermana + mikser + režiser
 • nakon svake utakmice potrebno je osigurati cjelovitu snimku utakmice na DVD mediju za delegata utakmice, te cjelovitu snimku cleanfeeda u  broadcast kvaliteti, s odvojenim tonovima za potrebe arhive VOX – nogometa d.o.o.
 • nakon svake utakmice potrebno je pripremiti kratak sažetak utakmice u trajanju između 180 i 360 sekundi koji će uključivati početne grafičke postave, golove, izgledne prilike, sporne situacije i prve izjave aktera nakon utakmice
 • osigurana oprema za prijenos i kodiranje signala utakmice u redundantnoj konfiguraciji

2. PRODUKCIJA OSTALIH UTAKMICA

 • HD 1080 linija, Interlaced, Stereo HQ TV zvuk
 • minimalno 5 kamera
 • glavna kamera – središnja pozicija, kamera koja prati igru
 • closeup kamera ( minimalni objektiv = 75 x ) – pored glavne kamere
 • 16 m kamere – lijevo i desno na liniji 16 m – na tribini
 • kamera na terenu ( minimalni objektiv = 55 x ) – središnja pozicija – poželjan orbiter
 • EVS ili drugi slowmotion uređaj za istovremeno snimanje svih kamera
 • grafička i statistička obrada utakmica po standardima Lige prvaka
 • kompletna posada kamermana + mikser + režiser
 • nakon svake utakmice potrebno je osigurati cjelovitu snimku utakmice na DVD mediju za delegata utakmice, te cjelovitu snimku cleanfeeda u  broadcast kvaliteti, s odvojenim tonovima za potrebe arhive VOX – nogometa d.o.o.
 • nakon svake utakmice potrebno je pripremiti kratak sažetak utakmice u trajanju između 180 i 360 sekundi koji će uključivati početne grafičke postave, golove, izgledne prilike, sporne situacije i prve izjave aktera nakon utakmice
 • osigurana oprema za prijenos i kodiranje signala utakmice u redundantnoj konfiguraciji

OSTALE NAPOMENE

Ovaj Javni poziv odnosi se isključivo na prava za Izravne televizijske prijenose u navedenim sezonama. Tvrtka VOX-nogomet d.o.o. obvezuje se objaviti Javni poziv za prikupljanje ponuda za otkup medijskih prava za radijske prijenose, za lokalne TV i radijske postaje kao i za pakete sažetaka, najkasnije do kraja veljače 2019. godine.

Za sve dodatne informacije povezane s Javnim pozivom, možete se obratiti predstavniku tvrtke VOX – nogomet d.o.o., Ivan Blažičko.

Kontakti su: mobitel – +385 99 44 55 896, e-mail – ivan@vox-nogomet.hr

Pisane ponude molimo da dostavite na adresu:

VOX – nogomet d.o.o.

za Javni poziv

Avenija Većeslava Holjevca 20

10000 Zagreb

te elektronskim putem na navedenu e-mail adresu sa zahtjevom za potvrdu primitka.

 

U Zagrebu, 2. studenog 2017.                                                

Za VOX – nogomet d.o.o.

Ivan Blažičko

Predsjednik Uprave